Mesin ABD 3200 M (GAS)

# VRD 60 VRD 200 VRD 300
Kapasitas 6 ton 20 ton 30 ton
Dimensi 2245 x 1755 x 5422 mm 2965 x 2265 x 9305 mm 2965 x 2265 x 11030 mm
Daya 7 hp 18 hp 26 hp